Induksjon våroppvarmingsapplikasjon

Et apparat for induksjon som herder en fjær med spiralformet eller bikubeform. Apparatet har et rotasjonsstøttesystem og et induksjonsoppvarmingssystem. Rotasjonsstøttesystemet er designet for å støtte fjæren mens fjæren varmes opp av induksjonsvarmesystemet. Induksjonsvarmesystemet har et induksjonsspiralsystem med ... Les mer