Induksjon Oppvarming grunnleggende PDF

Induksjonsoppvarming grunnleggende fysiske prinsipper Kjennetegn ved induksjonsoppvarming • Høy temperatur i arbeidsstykket (i de fleste tilfeller). • Høy effekttetthet for kort oppvarmingstid (i mange bruksområder). • Høy frekvens (i mange applikasjoner). • Termiske kilder er inne i arbeidsstykket. Induksjon Oppvarming grunnleggende Induksjon-Oppvarming-grunnleggende.pdf