Hvorfor induksjonsoppvarming er fremtidens grønne teknologi

Hvorfor induksjonsoppvarming er fremtidens grønne teknologi? Ettersom verden fortsetter å fokusere på bærekraftig energi og å redusere karbonutslipp, søker industrier nye måter å gjøre prosessene sine mer miljøvennlige på. En lovende teknologi er induksjonsoppvarming, som bruker magnetiske felt for å produsere varme uten behov for fossilt brensel eller ... Les mer

håndbok for induksjonsvarme virvelstrøm

PDF-håndbok for induksjonsvarmevirvelstrøm Både induksjonsvarme- og virvelstrømtesting fungerer med spoler, generatorer, vekselstrøm og vekselstrøm, frekvenser, feltstyrke og induksjonslov. I motsetning til oppvarming av testdelene, ønsker ikke virvelstrømtesten å varme opp delene i det hele tatt, men ønsker å undersøke dem for deres metallurgiske … Les mer

=