Hva er induksjonsherding?

Hva er induksjonsherding?

Induksjonsherding bruker indusert varme og hurtig kjøling (slukking) for å øke hardheten og holdbarheten til stål.Induksjonsoppvarming er en kontaktfri prosess som raskt produserer intens, lokalisert og kontrollerbar varme. Ved induksjon blir kun delen som skal herdes oppvarmet. Optimaliseringsprosessparametere som varmesykluser, frekvenser og spole- og slokkedesign gir de beste resultatene.

Hva er fordelene?

Induksjonsherding øker gjennomstrømmingen. Det er en ekstremt rask og repeterbar prosess som enkelt integreres i produksjonslinjer. Ved induksjon er det vanlig å behandle enkelte arbeidsstykker. Dette sikrer at hvert separat arbeidsstykke er herdet til sine egne presise spesifikasjoner. De optimaliserte prosessparametrene for hvert arbeidsstykke kan lagres på serverne dine. Induksjonsherding er ren, sikker og har vanligvis et lite fotavtrykk. Og fordi bare delen av komponenten som skal herdes, blir oppvarmet, er den ekstremt energieffektiv.

Hvor er den brukt?

Induksjonsoppvarming brukes til å herde mange komponenter. Her er bare noen få av dem: gir, krumtapaksler, kamaksler, drivaksler, utgående aksler, torsjonsstenger, vippearmer, CV-ledd, tulipaner, ventiler, bergboringer, svingringer, indre og ytre løp.