Induksjon Varmebatterier Design og Basic PDF

Induksjon Varmebatterier Design og Basic PDF

På en måte spoledesign for induksjonsoppvarming er bygget på et stort lager med empiriske data hvis utvikling springer fra flere enkle induktorgeometrier som solenoidspolen. På grunn av dette er spoledesign generelt basert på erfaring. Denne artikelserien gjennomgår de grunnleggende elektriske hensynene i utformingen av induktorer og beskriver noen av de vanligste spolene i bruk ...

 

Induksjon_oppvarming_spoler_design_og_grunnleggende.pdf

 

=