Induksjon Oppvarming grunnleggende PDF

Induksjonsvarme er grunnleggende fysiske prinsipper

Kjennetegn på induksjonsoppvarming
• Høy temperatur i arbeidsstykket (i de fleste
saker).
• Høy effekttetthet i kort oppvarmingstid
(i mange applikasjoner).
• Høy frekvens (i mange applikasjoner).
• Termiske kilder er inne i arbeidsstykket.

Induksjon grunnleggende oppvarming

Induksjon-Oppvarming-grunnleggende.pdf