Induksjon Aluminium Lodding Prosess

Induksjon Aluminium Lodding Prosess

Induksjon av aluminiumsveising blir stadig mer vanlig i industrien. Et typisk eksempel er lodding ulike rør til en bilvarmeveksler kropp. Aluminium krever mye energi å varme ved hjelp av induksjon og dens termiske ledningsevne er 60% sammenlignet med kobber. Spoledesign og tid for varmen til å flyte er avgjørende for en vellykket induksjonsloddingsprosess for aluminiumsdeler. Nylige fremskritt i aluminiumslegeringsmaterialer med lavere temperatur har gjort det mulig for induksjon å effektivt erstatte flamme- og ovnvarme ved høy volumløping av aluminiumsaggregater.

Vellykket induksjonslodding av aluminiumsdeler krever det korrekte lakkmaterialet for aluminiumslegeringen som brukes i delene og riktig fluss for loddlegeringen. Braze filler produsenter har sine egne proprietære aluminiumslegeringer og flux materialer som fungerer med sine legeringer.

=