Induksjonsvarmer lagermaskin PDF

Utviklingen av mulighetene til maskiner avhenger av produksjonen av lagre som kan fungere i høye rotasjonshastigheter. En moderne type lager som brukes i mekanisk industri er et induksjonsoppvarmingslager. Denne peiling har flere fordeler. Induksjonsoppvarmingslager trenger ikke smørestoff. Det er ingen mekanisk kontakt mellom arbeidsdelene på lageret. Det fungerer lydløst med lite friksjon. Levetiden til dette lageret er mye lengre enn for en konvensjonell.
Analytiske metoder for analyse av termoelektriske problemer i induksjonslagre er ikke praktisk.
For den presenterte modellen bruker vi finite element-metoden til å utføre beregninger. Oppvarmingen av induksjonslagrene bør undersøkes nøye når spalten mellom arbeidsdelene er liten fordi temperaturøkning kan føre til at lageret setter seg opp ……

lager for induksjonsvarme