Induksjon Oppvarmingsteori PDF

INDUKSJONVARMING ble først bemerket da det ble funnet at det ble produsert varme i transformator- og motorviklinger, som nevnt i kapittelet "Heat Treating of Metal" i denne boken. Følgelig ble teorien om induksjonsoppvarming studert slik at motorer og transformatorer kunne bygges for maksimal effektivitet ved å minimere varmetap. Utviklingen av høyfrekvente induksjonskraftforsyninger ga et middel til å bruke induksjonsvarme for overflateherding. Den tidlige bruken av induksjon innebar prøving og feiling med bygd opp personlig kunnskap om spesifikk
applikasjoner, men mangel på forståelse av prinsipper for induksjonsoppvarming. Gjennom årene har forståelsen av de grunnleggende prinsippene blitt utvidet, og utvides for tiden til datamodellering av oppvarmingsapplikasjoner og prosesser. Kunnskap om disse grunnleggende teoriene om induksjonsoppvarming hjelper til å forstå anvendelsen av induksjonsoppvarming som brukt på induksjonsvarmebehandling. Induksjonsoppvarming skjer på grunn av elektromagnetiske kraftfelt som produserer en elektrisk strøm i en del. Delene varmer på grunn av motstanden mot strømmen av denne elektriske strømmen ...

[pdf-embedder url = ”https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2020/05/induction_heating_theory.pdf”]

induksjon_oppvarming_teori