induksjon små kobberrør loddeforbindelseskjøter

Målet
Hele solide høyfrekvente induksjon små koblingsslangloddeforbindelser
ved bruk av DW-UHF-10 kW induksjonslodningssystem og tilgjengelig delt laboratoriespole

Test 1

Utstyr

DW-UHF-10kw induksjonslodningsmaskin

materialer
• Kobberrør - sugerør
• Loddepasta

Nøkkelparametere
Effekt: 9.58 kW
Temperatur: 1500 ° C (815 ° F)
Tid: 5 - 5.2 sek

Test 2

Utstyr
 DW-UHF-10kW induksjonslodningssystem

materialer
• Kobberrør - Kondensatorrør
• Loddepasta

Nøkkelparametere
Effekt: 8.83 kW
Temperatur: 1300 ° C (704 ° F)
Tid: 2 sek

Prosess:
Test 1
Ettersom bare en enhet var tilveiebrakt for testen, satte vi opp en testbelastning ved bruk av en tunge vegg 5/16 ”kobberrørsett, slik som det ene røret godtok det andre ved en formet åpen flensende. Varmetid ble estimert basert på bruk av tempilaque maling for å indikere temperaturen. Testaggregatet (etterfulgt av de medfølgende komponentene) ble satt sammen med et belegg av 505 legeringsloddepasta og plassert i laboratorietestspolen per de vedlagte fotografiene. En varmesyklus 5 - 5.2 sekunder ble funnet å strømme legeringen og lage skjøten .

Test 2:
Den mindre rørsammenstillingen (kondensatorrøret) ble satt sammen og en ring fra den medfølgende lodde-legeringen (sølvlodd) ble dannet og plassert i skjæringspunktet mellom de to rørene. En varmetid på 2 sekunder var tilstrekkelig til å strømme legeringen og fullføre skjøten.

Resultater / fordeler:

  1. Som vist, er DW-UHF-10kw induksjonslodningssystemet i stand til å inducere oppvarming av det største og minste rør til rørseksjoner for å fullføre en loddet skjøt. Varmetider ved bruk av en tilgjengelig testspole ligger innenfor forventningene til produksjonstiden som kreves av FLDWX
  2. HLQ vil kreve en full samling for gjennomgang for å utvikle finalen induksjonsvarmebatteri design som har plass til alle de 12 skjøtene som er angitt på layoutfotografiet. Det er nødvendig å kjenne og se avstandene mellom rørforbindelsene som skal loddes og stålkompressorseksjonen for å sikre at stålhuset ikke blir påvirket av det resulterende RF-feltet som opprettes ved lastspolen. Denne endelige utformingen kan kreve tilsetning av ferrittmaterialer i spolen som vil tjene til å fokusere RF-feltet til kobberledningene og ikke til stålhuset.
  3. Innledende tester ble fullført på DW-UHF-10 kW ved bruk av en tilgjengelig laboratoriespole. Produksjonsinduksjonsoppvarmningsspolen vil være inneholdt i et ikke-ledende hus som vil tillate operatøren å bruke den til å lokalisere spolen mot kobberledningene for nøyaktig og positiv oppvarmingsplassering for loddeprosessen. Produksjonsspolens design vil inneholde kortere ledninger enn testspolen og være konfigurert slik at varmesyklusene blir forbedret (kortere varmetider).

  1. HLQ kan gi systemet en valgfri prosesskontroll. Dette vil effektivt være en programmert prosessyklus som vil bli utviklet for hvert ledd som er oppført på monteringsfotografiet som følger med søknadsforespørselen fra FLDWX. Hver av de 12 skjøtene vil bli programmert sekvensielt for å imøtekomme hvert enkelt skjøt - dette vil tillate operatøren å bevege seg i samme sekvens som programmert fra leddet 1 til skjøten 12. Hver syklus i U-induksjonslodningsspolen / -håndtaket vil flytte prosessen fra skjøt 1 (varmetid og% kraft) til skjøt 2 (varmetid og% kraft) etc. men til skjøt 12. Sekvensen, når den er lagt inn, må følges for hver enhet. Dette vil ta gjetningen arbeid ut av loddetid per skjøt for å gi repeterbarhet i prosessen.

  1. Et annet alternativ for vurdering vil være å vurdere alternativet HLQ Robotic Arm. Dette alternativet støtter induksjon lodding coils/ spolehus og aktiverer monteringen når den er programmert til å plassere spolen på hvert skjøtområde. Støttearmen roterer og beveger spolen / spolehuset til riktig posisjon og vinkel for hvert ledd som sikrer jordposisjon og varmetid.