Induksjon våroppvarmingsapplikasjon

Et apparat for Induksjonsherding en fjær med spiralformet eller bikubeform. Apparatet har et rotasjonsstøttesystem og et induksjonsoppvarmingssystem. Rotasjonsstøttesystemet er designet for å støtte fjæren mens fjæren varmes opp av induksjonsvarmesystemet. De induksjonsvarmesystem har et induksjonsspiralsystem som har et spiralsystem. Spolesystemet har et område med avstand fra hverandre designet for å motta fjæren og for å varme opp fjæren mens fjæren støttes på rotasjonsstøttesystemet.

Fjær eller bladfjærer er laget ved termisk deformasjon av stålprofiler. På grunn av egenskapene til fjærstål er det visse krav til oppvarmingstemperatur og tid under oppvarmingsprosessen. Bortsett fra forvarming før du ruller inn i fjærspoler eller smir press til bladfjærer, er det også andre forespørsler om forskjellig varmebehandling, for eksempel fjærstangtrådglødning og herding av stålpanelinduksjon. Har egenskapene til rask oppvarming, rask nedstengning, nøyaktig effektutgangskontroll og varierer frekvensområder, HLQ Induksjon oppvarming strømforsyning er veldig egnet for termisk deformasjon av fjærstål, spesielt i bildelerindustrien som involverer bladfjærer eller bærende fjærproduksjonsanlegg. Designet av profesjonelle hos HLQ, vår induksjonsoppvarmingsenheter er alle godt utstyrt med fordelene med energisparing, rask start / stopp, 24 timers driftssyklus, høyt effektpunkt, høy automatisering, høy effektivitet, enkelt vedlikehold og lang brukstid. Induksjonsovner har blitt anerkjent av kunder i vårindustrien.

Metallinduksjonsherdingsprosessen er en standard prosess som brukes i vårfabrikasjon. En vanlig herdingsprosess består av en tradisjonell atmosfærisk ovn. Slike herdingsprosesser er veldig sakte. Fjærer kan dannes av en rekke metaller (f.eks. Rustfritt stål, karbonstål, legert stål, etc.). Når fjærmetallet er riktig herdet og herdet, kan spesifikke metallurgiske parametere som hardhet og mikrostruktur oppnås.
Når en fjær herdes av en tradisjonell atmosfærisk ovn, plasseres fjæren først i en ovn som er innstilt på en bestemt temperatur i en bestemt periode. Deretter fjernes fjæren og slukkes i olje eller annen slukkende væske. Etter denne innledende herdingsprosessen er fjærhardheten generelt høyere enn ønsket. Som sådan utsettes fjæren generelt for en herdingsprosess til fjæren oppnår de ønskede fysiske egenskapene. Når fjæren er riktig behandlet, endres noe av den krystallinske strukturen til stålet til herdet martensitt med mye av karbidene oppløst for å gi den ønskede kjernestrukturen til fjæren og ønsket overflatehardhet på fjæren.
En annen prosess som brukes til herding av fjærer er induksjonsoppvarming. Induksjonsoppvarmingsprosessen skjer ved å indusere et elektromagnetisk felt i et ledende materiale på våren. Virvelstrømmer genereres i det ledende materialet hvis motstand fører til Joule-oppvarming. Induksjonsoppvarming kan brukes til å varme stål til dets smeltepunkt, hvis det er behov for det som er mer enn tilstrekkelig til å austenisere produktet.
Induksjonsoppvarmingsprosessen kan gi en raskere oppvarmingstid enn oppvarming av tradisjonelle atmosfæriske ovner, og induksjonsoppvarmingsprosessen kan forenkle materialhåndteringen av fjærene, og kan potensielt muliggjøre automatisering av materialhåndteringen av fjæren i herdingsprosessen. Selv om induksjonsoppvarming har flere fordeler i forhold til tradisjonelle atmosfæriske ovner, har induksjonsoppvarming av fjærer problemer med jevn oppvarming av fjæren i hele vårlengden, overoppheting av fjærendene og opprettholdelse av induksjonsvarmebatteri effektivitet.