induksjonsoppvarmingsprosess med inert gass og vakuumteknologi

induksjonsoppvarmingsprosess med inert gass og vakuumteknologi

Spesielle materialer eller bruksområder krever spesiell behandling.

Fluksen som brukes under den konvensjonelle induksjonslodingsprosessen er ofte årsaken til korrosjon og brannskader på arbeidsstykket. Fluksinneslutninger kan også føre til en forringelse av komponentens egenskaper. Videre, på grunn av det eksisterende oksygenet i atmosfæren, oppstår misfarging av arbeidsstykket.

Disse problemene kan unngås ved lodding under inert gass eller vakuum. Den inerte gassmetoden kan kombineres veldig godt med den induktive oppvarmingen, da det ikke er åpen ild under induksjonslodding under beskyttelsesgass, og de strømningsrelaterte forholdene kan kontrolleres bedre.