Induksjonsvarme PDF

Induksjonsoppvarming

Fungerer som en transformator (Trekk ned transformator – lav spenning og høy strøm)
– elektromagnetisk induksjonsprinsipp

Induksjonsoppvarmingsfordeler

Ingen kontakt er nødvendig mellom arbeidsstykket og induksjonsspolen som varmekilde
Varme er begrenset til lokalisert områder eller overflatesoner umiddelbart ved siden av spolen.
Vekselstrøm (ac) i en induksjonsspole har et usynlig kraftfelt (elektromagnetisk eller fluks) rundt seg

Induksjonsvarmehastighet

Oppvarmingshastigheten til arbeidsstykket er avhengig av:
Frekvensen til den induserte strømmen,
Intensiteten til den induserte strømmen,
Den spesifikke varmen til materialet (evne til å absorbere varme),
Den magnetiske permeabiliteten til materialet,
Materialets motstand mot strømmen.

induction_heating