Hva er induksjonsoppvarmingsspole og induktor?

Hva er induksjonsoppvarmingsspole og induktor?

Det varierende magnetfeltet som kreves for induksjonsoppvarming, utvikles i induksjonsvarmespolen via strømmen av vekselstrøm (vekselstrøm) i spolen. Spolen kan gjøres i mange former og størrelser for å passe til et bestemt program. Spolene kan variere fra små spoler laget av kobberrør som brukes til presis oppvarming av ekstremt små deler i applikasjoner som lodding og hylseoppvarming til store spoleaggregater av kobberrør som brukes i applikasjoner som stripmetalloppvarming og røroppvarming.

Hva er betydningen av induksjonsvarmespolen (inductor)?
Induksjonsspolen er en av de viktigste aspektene ved et induksjonsvarmesystem. Spolen er et tilpasset design for å gi arbeidsstykket eller en del det riktige oppvarmingsmønsteret, maksimere effektiviteten til induksjonsvarmekraftforsyningens lastkompatibelt system, og å utføre disse oppgavene, samtidig som det tillater enkelt å laste og losse delen din.

hva er induksjon smiing?

hva er induksjon smiing?

Induksjons smiing bruker induksjon til å varme metalldeler før de formes, eller 'deformeres' av presser eller hamre.

Hva er fordelene?

Induksjons smiing har flere viktige fordeler over ovn smiing. Hastigheten og styrbarheten av induksjon sikrer høy gjennomstrømning. Induksjon minimerer også oksidasjon og bidrar til å opprettholde metallurgisk integritet. Og siden induksjon gir nøyaktig lokalisert varme, sparer den energi. Konsistensen og repeterbarheten av induksjon gjør den ideell for integrering i automatiserte produksjonslinjer.

Hvor er den brukt?

Induksjons smiing er mye brukt i metall- og støperiindustrien for å varme billets, barer og barender. Metaller vanligvis smidd med DaWei Induksjon Varmeanlegg inkluderer aluminium, messing, kobber, stål og rustfritt stål.

Hvilket utstyr er tilgjengelig?

Tre familier av DaWei Induksjonsvarmeutstyr kan brukes til smiing applikasjoner: DW-MF-serien, KGPS-serien. Imidlertid inneholder DW-MF induksjons smelteovner ulike modeller som er spesielt utviklet for høyspent smiing av billeter, barer, styrer, stangender, bolter og forhåndsformede komponenter.

Hva er induksjonsmelting?

Hva er induksjonsmelting?

Induksjonssmelting er en prosess der metall smeltes til flytende form i en induksjonsovns smeltedigel. Det smeltede metallet helles deretter fra smeltedigelen, vanligvis i en støpe.

Hva er fordelene?

Induksjonssmelting er ekstremt rask, ren og jevn. Når det er korrekt utført, er induksjonssmelting så rent at det er mulig å hoppe over rensingstrinnet som er nødvendig med andre metoder. Den ensartede varmen indusert i metallet bidrar også til et høyverdig sluttresultat. DaWei induksjons smelteovn har avanserte ergonomiske egenskaper. De gjør ikke bare arbeidsplasser tryggere, de øker produktiviteten ved å gjøre smelteprosessen raskere og mer komfortabel. Hvor er det brukt? Dawei Induksjonsssmeltsystemer brukes i støperier, universiteter, laboratorier og forskningssentre. Systemene smelter alt fra jernholdige og ikke-jernholdige metaller til kjernefysisk materiale og medisinske / dentallegeringer.

Hvilket utstyr / ovn er tilgjengelig?

DaWei Induction Heating Machine Co tilbyr mange forskjellige induksjonsovn varierer for å passe til et bredt spekter av smeltebehov: single-axis tiltpour, dual-axis tilt-pour, flytte spole, rollover og laboratorium.

Hva er induksjonslodding?

Hva er induksjonslodding?

Induksjonslodding er en materialforbindelsesprosess som bruker et fyllmateriale (og vanligvis et antioksidiserende løsningsmiddel som kalles flux) for å forbinde to deler av tett metall uten å smelte grunnmaterialene. I stedet smelter indusert varme fyldstoffet, som deretter trekkes inn i basismaterialene ved kapillarvirkning.

Hva er fordelene?

Induksjonslodding kan bli med et bredt spekter av metaller, jevnt jernholdig til ikke-jernholdig. Induksjonslodding er presis og rask. Bare trangt definerte områder oppvarmes, etterlater tilstøtende områder og materialer upåvirket. Korrekt loddede leddene er sterke, lekkasikker og korrosjonsbestandige. De er også veldig ryddige, som vanligvis ikke krever videre fresing, sliping eller etterbehandling. Induksjonslodding er ideell for integrering i produksjonslinjer.

Hvor er den brukt?

DaWei Induksjon lodding systemer kan brukes til praktisk talt enhver løst oppgave. Hittil er våre systemer vanligvis brukt i den elektrotekniske industrien for å sløre generator og transfomer komponenter som barer, tråder, ringer, ledninger og SC-ringer. De brenner også drivstoffrør og AC og bremsedeler til bilindustrien. Aeronautics-sektoren bruker induksjon til å sveve fanblader, blader for hylser, og drivstoff og hydrauliske systemer. I husholdningsbransjen styrer våre systemer kompressorkomponenter, varmeelementer og kraner. Hvilket utstyr er tilgjengelig? Våre Induksjon lodding løsninger Vanligvis inkluderer et DaWei håndholdt induksjonsvarmesystem.

Hva er induksjonsherding?

Hva er induksjonsherding?

Induksjonsherding bruker indusert varme og hurtig kjøling (slukking) for å øke hardheten og holdbarheten til stål.Induksjonsoppvarming er en kontaktfri prosess som raskt produserer intens, lokalisert og kontrollerbar varme. Ved induksjon blir kun delen som skal herdes oppvarmet. Optimaliseringsprosessparametere som varmesykluser, frekvenser og spole- og slokkedesign gir de beste resultatene.

Hva er fordelene?

Induksjonsherding øker gjennomstrømmingen. Det er en ekstremt rask og repeterbar prosess som enkelt integreres i produksjonslinjer. Ved induksjon er det vanlig å behandle enkelte arbeidsstykker. Dette sikrer at hvert separat arbeidsstykke er herdet til sine egne presise spesifikasjoner. De optimaliserte prosessparametrene for hvert arbeidsstykke kan lagres på serverne dine. Induksjonsherding er ren, sikker og har vanligvis et lite fotavtrykk. Og fordi bare delen av komponenten som skal herdes, blir oppvarmet, er den ekstremt energieffektiv.

Hvor er den brukt?

Induksjonsoppvarming brukes til å herde mange komponenter. Her er bare noen få av dem: gir, krumtapaksler, kamaksler, drivaksler, utgående aksler, torsjonsstenger, vippearmer, CV-ledd, tulipaner, ventiler, bergboringer, svingringer, indre og ytre løp.

Hvordan induksjonsvarme fungerer?

Induksjonsoppvarming er en flammefri, ingen kontakt oppvarming metode som kan slå en nøyaktig definert del av en metall bar kirsebærrød i sekunder. Hvordan er dette mulig?

Hvordan induksjonsvarme fungerer?

Vekselstrøm som strømmer gjennom en induksjonsspole genererer et magnetfelt. Styrken på feltet varierer i forhold til styrken av strømmen som går gjennom spolen. Feltet er konsentrert i området som er omsluttet av spolen; mens størrelsen avhenger av styrken av strømmen og antall svinger i spolen. (Fig. 1) Eddystrømmer er indusert i en hvilken som helst elektrisk ledende gjenstand - en metallstang, for eksempel plassert i induksjonsspolen. Fenomenet motstand genererer varme i det området der eddystrømmene flyter. Å øke styrken til magnetfeltet øker oppvarmingseffekten. Den totale oppvarmingseffekten påvirkes imidlertid også av objektets magnetiske egenskaper og avstanden mellom den og spolen. (Fig. 2) Eddystrømmene oppretter sitt eget magnetfelt som motsetter det opprinnelige feltet produsert av spolen. Denne motstanden forhindrer det opprinnelige feltet fra å straks trenge inn i midten av objektet som er innesluttet av spolen. Eddystrømmene er mest aktive nær overflaten av objektet som blir oppvarmet, men svekker betydelig i styrke mot senteret. (Fig. 3) Avstanden fra overflaten til det oppvarmede objektet til dybden der gjeldende tetthet faller til 37%, er gjennomtrengningsdybden. Denne dybden øker i korrelasjon til fall i frekvens. Det er derfor viktig å velge riktig frekvens for å oppnå ønsket penetrasjonsdybde.

Fordeler med induksjonsoppvarming

hva er fordelene med induksjonsoppvarming, lodding, herding, smelting og smiing, etc?

Hvorfor velge induksjonsoppvarming over åpen flamme, konveksjon, stråling eller annen oppvarmingsmetode? Her er en kort oppsummering av de store fordelene som moderne solid-induksjonsvarme gir for magert produksjon:

* Oppvarming raskt

Induksjonsoppvarming induseres i selve delen av vekselstrøm. Som et resultat minimeres produktets fordreining, forvrengning og avvisningshastigheter. For maksimal produktkvalitet kan delen isoleres i et lukket kammer med vakuum, inert eller reduserende atmosfære for å eliminere effekten av oksidasjon. Produksjonshastigheter kan maksimeres fordi induksjon fungerer så raskt; varme utvikles direkte og øyeblikkelig (> 2000 ° F. på <1 sekund) inne i delen. Oppstart er praktisk talt øyeblikkelig; ingen oppvarmings- eller kjølesyklus er nødvendig. Induksjonsoppvarmingsprosessen kan fullføres på produksjonsgulvet, ved siden av kald- eller varmformingsmaskinen, i stedet for å sende partier med deler til et fjernt ovnområde eller underleverandør. For eksempel kan en lodding eller loddeprosess som tidligere krevde en tidkrevende, off-line batchoppvarmingsmetode, nå erstattes med et kontinuerlig strømningsfremstillingssystem i ett stykke.

* Oppvarming Konsistent

Induksjonsvarme eliminerer inkonsekvensene og kvalitetsproblemene som er forbundet
med åpen flamme, fakkeloppvarming og andre metoder. Når systemet er riktig kalibrert og satt opp, er det ikke noe gjett arbeid eller variasjon; varmemønsteret er repeterbart og konsistent. Med moderne solid state systemer gir presis temperaturkontroll ensartede resultater; strøm kan umiddelbart slås på eller av. Med lukket temperaturkontroll, avansert induksjonsvarmesystemer har evnen til å måle temperaturen til hver enkelt del. Spesifikk rampe opp, hold og rampe ned kan etableres og data kan registreres for hver del som kjøres.

* Oppvarming Rengjør

Induksjonsvarmesystemer Ikke brenn tradisjonelle fossile brensler; induksjon er en ren, ikke-forurensende prosess som vil bidra til å beskytte miljøet. Et induksjonssystem forbedrer arbeidsforholdene for dine ansatte ved å eliminere røyk, spillvarme, skadelige utslipp og høy lyd. Oppvarming er sikker og effektiv uten åpen flamme for å forstyrre operatøren eller skjule prosessen. Ikke-ledende materialer påvirkes ikke og kan ligge i nærheten av varmesonen uten skade.

*Spar energi

Trøtt av å øke verktøyregninger? Denne unike energieffektive prosessen konverterer opp til 90% av energiforbruket energi til nyttig varme; Batchovner er generelt kun 45% energieffektive. Og siden induksjon ikke krever oppvarming eller nedkjøling, blir standbyvarmetap redusert til et minimum. Repeterbarheten og konsistensen av induksjonsprosessen gjør den svært kompatibel med energieffektive automatiserte systemer.

Hva er induksjonsoppvarming?

Hva er induksjonsoppvarming?

Induksjonsoppvarming er prosessen med å varme en elektrisk ledende gjenstand (vanligvis et metall) av elektromagnetisk induksjon, hvor eddystrømmer (også kalt Foucault-strømmer) genereres i metallet og motstanden fører til Joule-oppvarming av metallet. Induksjonsoppvarming er en form for ikke-kontaktoppvarming, når vekselstrømmen strømmer i den inducerte spolen, varierer det elektromagnetiske feltet oppe rundt spolen, sirkulasjonsstrøm (indusert, strøm, virvelstrøm) genereres i arbeidsstykket (ledende materiale), varme blir produsert når virvelstrømmen strømmer mot materialets resitivitet.De grunnleggende prinsippene for induksjonsoppvarming har blitt forstått og anvendt på produksjon siden 1920s. Under andre verdenskrig utviklet teknologien raskt for å møte akutte krigskrav for en rask og pålitelig prosess for å forhindre metallmotor deler. Mer nylig har fokus på magert produksjonsteknikk og vekt på forbedret kvalitetskontroll ført til en gjenoppdagelse av induksjonsteknologi, sammen med utviklingen av nøyaktig kontrollerte, alle solid state induksjonskraftforsyninger.

induction_heating_principle
induction_heating_principle

Hvordan induksjonsvarme arbeid?

An Induksjonsvarmer (for enhver prosess) består av en induksjonsspole (eller elektromagnet), hvorved en høyfrekvent vekselstrøm (AC) passeres. Varme kan også genereres ved magnetiske hysteresetap i materialer som har betydelig relativ permeabilitet. Hyppigheten av AC som brukes, avhenger av objektets størrelse, materialtype, kopling (mellom arbeidsspolen og gjenstanden som skal oppvarmes) og penetreringsdybden. High Frequency Induction Heating er en prosess som brukes til å binde, herde eller myke metaller eller andre ledende materialer. For mange moderne produksjonsprosesser gir induksjonsoppvarming en attraktiv kombinasjon av fart, konsistens og kontroll.

Hva er induksjonsoppvarmingsapplikasjoner

Induksjonsoppvarming er en rask, ren, ikke-forurensende oppvarmingsform som kan brukes til å varme metaller eller endre det ledende materialets egenskaper. Spolen i seg selv blir ikke varm og oppvarmingseffekten er under kontroll. Solid state transistorteknologien har gjort induksjonsoppvarming mye enklere, kostnadseffektiv oppvarming for applikasjoner, blant annet lodding og induksjonslodding, induksjonsvarmebehandling, induksjonssmelting, induksjons smiing etc.