induksjonsvarme termisk ledende oljesystem

Induksjonsoppvarming Termisk ledende olje-induksjonsvæskevarmer

Konvensjonelle oppvarmingsmetoder, som kjeler og varmepressemaskiner som brenner kull, drivstoff eller annet materiale, har vanligvis ulemper som lav oppvarmingseffektivitet, høye kostnader, komplekse vedlikeholdsprosedyrer, forurensning og farlig arbeidsmiljø.

Induksjon termisk ledende oljevarmer-induktive væskevarmere

Hvordan det fungerer og fordeler ved bruken:
Fordeler med å bruke induksjonsvæskevarmeren


Nøyaktig kontroll av arbeidstemperaturen, lave vedlikeholdskostnader og muligheten til å varme opp enhver type væske til enhver temperatur og trykk er noen av fordelene som presenteres av den induktive elektrotermiske induksjonsvarmegeneratoren (eller induktiv varmeapparat for væsker) produsert av HLQ.


Ved å bruke prinsippet om magnetisk induksjonsoppvarming, genereres varme i induksjonsvarmeren for væsker i veggene til en spiral av rustfrie stålrør. Væsken som sirkulerer gjennom disse rørene fjerner den varmen, som brukes i prosessen.
Disse fordelene, kombinert med et spesifikt design for hver kunde og de unike holdbarhetsegenskapene til rustfritt stål, gjør den induktive varmeovnen for væsker praktisk talt vedlikeholdsfri, uten behov for å skifte noe varmeelement i løpet av levetiden. . Den induktive varmeren for væsker tillot oppvarmingsprosjekter som ikke var levedyktige med andre elektriske midler eller ikke, og hundrevis av dem er allerede i bruk.
Den induktive varmeren for væsker, til tross for bruk av elektrisk energi til å generere varme, presenterte seg i mange applikasjoner som et mer fordelaktig alternativ enn å drive varmesystemer med fyringsolje eller naturgass, hovedsakelig på grunn av ineffektiviteten som ligger i generasjonssystemene forbrenningsvarme og behovet for konstant vedlikehold.

Fordeler
Oppsummert har den induktive elektrotermiske induksjonsvarmeren følgende fordeler:
• Systemet fungerer tørt og er naturlig avkjølt.
• Nøyaktig kontroll av arbeidstemperaturen.
• Nesten umiddelbar tilgjengelighet av varme når den induktive varmeren aktiveres, på grunn av dens svært lave termiske treghet, eliminerer de lange oppvarmingsperiodene som er nødvendige for at andre varmesystemer skal nå regimetemperaturen.
• Høy effektivitet med påfølgende energibesparelser.
• Høy effektfaktor (0.96 til 0.99).
• Drift med høye temperaturer og trykk.
• Eliminering av varmevekslere.
• Total driftssikkerhet på grunn av det fysiske skillet mellom varmeapparatet og det elektriske nettet.
• Vedlikeholdskostnader er praktisk talt ikke-eksisterende.
• Modulær installasjon.
• Rask respons på temperaturvariasjoner (lav termisk treghet).
• Veggtemperaturforskjell – ekstremt lav væskemengde, unngår enhver form for sprekkdannelse eller nedbrytning av væsken.
• Nøyaktighet og temperaturuniform gjennom hele væsken og kvaliteten på prosessen for å opprettholde en konstant temperatur.
• Eliminering av alle vedlikeholdskostnader, installasjoner og tilhørende kontrakter sammenlignet med dampkjeler.
• Total sikkerhet for operatøren og hele prosessen.
• Få plass på grunn av den kompakte konstruksjonen til den induktive varmeren.
• Direkte oppvarming av væsken uten bruk av varmeveksler.
• På grunn av arbeidssystemet er varmeren anti-forurensende.
• Fritatt for å generere rester ved direkte oppvarming av den termiske væsken, på grunn av minimal oksidasjon.
• I drift er den induktive varmeren helt støyfri.
• Enkel og lav installasjonskostnad.