Injeksjonsvarmekjel

Beskrivelse

De kjele med induksjonsvarme fungerer ved hjelp av en induksjonsspole, som skaper et variabelt magnetfelt ved bruk av strøm med 50 Hz-frekvens. Metall labyrintesystemet, som intensiverer varmevekslingen, varmes opp ved hjelp av magnetisk reversering og overfører praktisk talt uten tap den frigjorte energien til varmebæreren.

Prinsippene for induksjon

Prinsippet om induksjonskjelerModusen for induksjonsoppvarming illustreres enkelt ved bruk av en induktor med magnetfelt, som endres sammen med strømstyrkeendringen. Feltet er lukket inne i spolen, og intensiteten avhenger av strømstyrken og antall spolevridninger.

Hva er induksjonskjel?

En magnetisk induksjonskjel kan være den ideelle løsningen for å varme opp hjemmet ditt hvis alternativet for gass ikke er tilgjengeligInjeksjonsvarmekjel der du bor, eller du vil ha fordelene ved å ha et elektrisk drevet varmesystem, for eksempel en stille kjele og mer installasjonsfleksibilitet.

Den elektromagnetiske induksjonskjelen bruker elektrisitet i stedet for gass for å varme opp varmt vann. Akkurat som en gasskjele vil den varme opp vannet som varmer radiatorene og vanngassrøret ditt.Injeksjonsvarmekjel

Induksjonsoppvarming

Når du plasserer en metallgjenstand inne i spolen vil det oppstå virvelstrømmer, som som et resultat av metallisk elektrisk motstand vil føre til oppvarming av overflaten. Oppvarmingseffekten øker med feltintensitetsøkningen og avhenger av materialegenskapene og størrelsen på spolen.

I kjelen blir det brukt en induksjonsspole, som i tillegg til forbruk også er en generator, ettersom dens leder er tildelt i det variable magnetfeltet som forårsaker generering av reaktiv effekt. Under utvinningsprosessen er den aktive strømmen, som forbrukes fra nettverket, veldig svak, og den reaktive strømmen som er lukket i løkken, er sterk nok, noe som gjør at kjeler SAV kan bruke den ekstra kraften som produseres i svingkretsen og redusere energiforbruket.

Fordelene med induksjonskjeler

 • • Stabilt høyt effektivitetsnivå 99% som ikke reduseres i løpet av driftsperioden
 • • I mange tilfeller reduserer overgangen til induksjonselektrisk oppvarming driftskostnadene med et gjennomsnitt på 30%
 • • Støy og vibrasjoner fri
 • • Maksimal skaleskyttelse
 • • Fullstendig fravær av avtakbare tilkoblinger i konstruksjonen, noe som eliminerer muligheten for lekkasje
 • • Driftsstrømfrekvens: 50 Hz
 • • Krever ikke dyktig personell for installasjon og vedlikehold
 • • Høy effektfaktor = 0,98 (nesten all energi som forbrukes fra nettverket går til skapelse av varme)
 • • Induksjonsvarmer er preget av en høy grad av elektrisk og brannsikkerhet: varmeelementet (labyrinter av rør) har ingen elektrisk forbindelse med induktoren. Den maksimale temperaturen på overflaten av varmeren overstiger temperaturen på varmebæreren med ikke mer enn 10-30 ° C (for ovner som arbeider i varme- og varmtvannsforsyningssystemer)
 • • Det er ingen gjenstander for mekanisk slitasje, ingen bevegelige deler og høyt belastede deler og enheter
 • • Induksjonsvarmeres levetid er mer enn 30 år (når den brukes til oppvarming av bygninger)
 • • Kompatibilitet med andre varmesystemer
 • • Ikke bruk et eget installasjonsrom
 • • Induksjonsoppvarming muliggjør bruk av forskjellige flytende varmebærere (vann, olje, frostvæske) uten forutgående teknologisk forberedelse
 • • Fullstendig selvforsynt, krever ingen forebyggende arbeid i fyringssesongen og lavsesongen

Elektrisk induksjon varmekjel

Bruksområder

Allsidigheten til induksjonskjeler som opererer med industriell strømfrekvens gjør det mulig å bruke dem i forskjellige bransjer på en effektiv og lønnsom måte

 • • Frittstående (desentralisert) oppvarming;
 • • Kombinert (bivalent) oppvarming;
 • • Redundans av varmeforsyningskilder;
 • • Varmtvannsforsyning;
 • • Opprettholdelse av temperaturen i teknologiske prosesser, både i strømnings- og kammerreaktorer;
 • • Justering av varmeprosesser ved bruk av ustabile fornybare energikilder (RES) og lav kvalitet lokalt drivstoff;
 • • Automatisk varmeforsyning med fjernkontroll (fjernkontroll).

Installasjon av varmekjel for induksjonInstallasjon av varmekjel for induksjon

Aktiver JavaScript i nettleseren din for å fylle ut dette skjemaet.
=