Induksjonsoppvarming for kjemiske beholdere batch-reaktorer er den mest avanserte presisjonsoppvarmingsmetoden som er tilgjengelig for væskebehandling.

=