Teknologi for induksjonsdannende stålplate

Teknologi for induksjonsdannende stålplate

Trekantet oppvarmingsteknikk ved bruk av gassflamme brukes til å deformere stålplate i skipskonstruksjon. Imidlertid er varmekilden ofte vanskelig å kontrollere i flammeoppvarmingsprosessen, og deler kan ikke deformeres effektivt. I denne studien er det utviklet en numerisk modell for å studere trekantsvarmeteknikken med den mer kontrollerbare varmekilden for høyfrekvent induksjonsoppvarming og for å analysere deformasjonen av stålplaten i oppvarmingsprosessen. For å forenkle de mange komplekse banene til trekantoppvarmingsteknikken, foreslås en rotasjonsvei for induktoren, og deretter foreslås en todimensjonal sirkulær varmeinngangsmodell. Varmestrømmen og tverrkrympingen i stålplaten under trekantoppvarming med induksjonsvarmen analyseres. Resultatene av analysene sammenlignes med resultatene av eksperimenter for å vise det gode
avtale. Varmekildemodellene og termomekaniske analysemodellene som ble foreslått i denne studien, var effektive og effektive for å simulere trekantvarmeteknikken i dannelsen av stålplate i skipsbygging.

Teknologi for induksjonsdannende stålplate