Induksjon Lodding Kobbertråd-kontakter

Mål Målet med denne applikasjonstesten er å bestemme oppvarmingstider for induksjonslodning av kobbertrådkontakter på en kobberkoaksialkabel. Kunden ønsker å erstatte håndlodding med loddejern, med induksjonslodding. Håndlodding kan være arbeidskrevende, og den resulterende loddeskjøten er veldig avhengig av dyktigheten til ... Les mer