Induksjonsovn for smelting av kobbermessing og jernstål

Full solid IGBT induksjonsovn | Induksjonssmelteovn for smelting av kobber, messing, jernstål, gull og andre metaller. Bruksområder: Full Solid IGBT Middels frekvens induksjonssmelteovner brukes hovedsakelig til smelting av stål, rustfritt stål, kobber, messing, sølv, gull og aluminiumsmaterialer, etc. Smeltekapasiteten kan være fra 3KG til 600KG. Strukturen til MFinduksjonssmelteovnen: … Les mer

Induksjonsvarmer er den energibesparende varmekilden for roterende tørketromler

Induksjonsvarmer er den energibesparende oppvarmingskilden for roterende tørketromler. Tørking er en operasjon av stor kommersiell betydning i mange industrielle applikasjoner som strekker seg gjennom næringsmiddel-, landbruks-, gruve- og produksjonssektorene. Tørking er absolutt en av de mest energikrevende operasjonene i industrien, og de fleste tørketromler opererer med lav termisk effektivitet. Tørking er en prosess... Les mer

håndbok for induksjonsvarme virvelstrøm

PDF-håndbok for induksjonsvarmevirvelstrøm Både induksjonsvarme- og virvelstrømtesting fungerer med spoler, generatorer, vekselstrøm og vekselstrøm, frekvenser, feltstyrke og induksjonslov. I motsetning til oppvarming av testdelene, ønsker ikke virvelstrømtesten å varme opp delene i det hele tatt, men ønsker å undersøke dem for deres metallurgiske … Les mer

INDUKSJONSVARME FOR OVERFLATEKJØRING

Kinetikken til induksjonsoppvarming for overflatekjøling av stål avhenger av faktorer: 1) som induserer endringer i de elektriske og magnetiske parametrene til stål som et resultat av den økte temperaturen (disse endringene fører til endringer i mengden absorbert varme ved en gitt intensitet av det elektriske feltet ved en gitt induksjon ... Les mer

Induksjonsvarme PDF

Induksjonsoppvarming • Fungerer som en transformator (Step down transformator – lav spenning og høy strøm ) – elektromagnetisk induksjonsprinsipp Induksjonsoppvarming Fordeler • Ingen kontakt er nødvendig mellom arbeidsstykket og induksjonsspolen som varmekilde • Varmen er begrenset til lokale områder eller overflatesoner umiddelbart ved siden av spolen. • … Les mer

Topologigjennomgang av induksjonsvarmesystem

Induksjonsoppvarmingssystem Topologi gjennomgang Alle induksjonsvarmesystemer er utviklet ved bruk av elektromagnetisk induksjon som først ble oppdaget av Michael Faraday i 1831. Elektromagnetisk induksjon refererer til fenomenet der elektrisk strøm genereres i en lukket krets ved fluktuasjon av strømmen i en annen krets plassert ved siden av til det. Det grunnleggende prinsippet om … Les mer

Induksjonsoppvarming av aluminiumsblokker

Induksjonsoppvarming av aluminiumsblokker ved bruk av superledende spoler Induksjonsoppvarming av aluminium- og kobberemner Induksjonsoppvarming er mye brukt for oppvarming av metaller fordi det er en ren, rask og i de fleste tilfeller en svært energieffektiv metode. En vekselstrøm føres gjennom kobberviklingene til en spole for å generere en tidsvarierende magnetisk … Les mer

Induksjonsoppvarming av sylindriske ikke-magnetiske blokker

Induksjonsoppvarming av sylindriske ikke-magnetiske blokker Induksjonsoppvarming av sylindriske ikke-magnetiske emner ved deres rotasjon i statisk magnetfelt er modellert. Magnetfeltet produseres av et system av hensiktsmessig arrangerte permanentmagneter. Den numeriske modellen løses ved hjelp av vår egen fulladaptive høyere-ordens endelige element-metode i en monolitisk formulering, dvs. både magnetiske … Les mer

Plastinjeksjonsstøping med induksjonsoppvarming

Plastinjeksjonsstøping med induksjonsvarmemaskin Plastinjeksjonsstøping med induksjonsoppvarming krever forvarming av formene til en høyere temperatur, for å sikre riktig strømning eller herding av det sprøytestøpte materialet. Typiske oppvarmingsmetoder som brukes i bransjen er damp eller resistiv oppvarming, men de er rotete, ineffektive og upålitelige. Induksjonsvarme er ... Les mer

Induksjon Varmebatterier Design og Basic PDF

Induksjonsoppvarmingsspoledesign og grunnleggende PDF På en måte er spoledesign for induksjonsoppvarming bygget på et stort lager med empiriske data hvis utvikling springer fra flere enkle induktorgeometrier som solenoidspolen. På grunn av dette er spoledesign generelt basert på erfaring. Denne artikkelserien gjennomgår de grunnleggende elektriske ... Les mer

=