En høytemperaturovn er et spesialisert utstyr designet for å tåle ekstreme temperaturer og gi kontrollerte oppvarmingsmiljøer for ulike industrielle prosesser. Høytemperaturovner spiller en avgjørende rolle i varmebehandlingsapplikasjoner som gløding, lodding, sintring og temperering. De letter transformasjonen av råvarer til ferdige produkter med forbedrede mekaniske egenskaper og forbedret strukturell integritet.

=