Effektive og allsidige induksjonsvarmespoler for presisjonsvarmebehandling

Induksjonsvarmespoler er en type varmeelement som vanligvis brukes i induksjonsvarmesystemer. Disse spolene er vanligvis laget av kobber eller andre ledende materialer og er designet for å generere et vekslende magnetfelt når en elektrisk vekselstrøm passerer gjennom dem. Det vekslende magnetfeltet induserer virvelstrømmer i objektet som varmes opp, … Les mer

Induksjon Varmebatterier Design og Basic PDF

Induksjonsoppvarmingsspoledesign og grunnleggende PDF På en måte er spoledesign for induksjonsoppvarming bygget på et stort lager med empiriske data hvis utvikling springer fra flere enkle induktorgeometrier som solenoidspolen. På grunn av dette er spoledesign generelt basert på erfaring. Denne artikkelserien gjennomgår de grunnleggende elektriske ... Les mer

=